24-01-2020

Billede

Gråsten 1976. Et fint eksempel på tidlig miljøbevidsthed, hvor det lokale slagteri log mågerne om at spise udledningerne uden for havnebassinet.